Telpost Margarethapolder Terneuzen

BMP Plot

Op deze pagina zullen we informatie gaan verstrekken over de broedvogelinventarisaties (BMP) die in het natuurgebied de Margarethapolder worden gedaan. Dat zijn tellingen die in het voorjaar worden gedaan volgens de SOVON-methode. De BMP-telling zal in het voorjaar van 2010 voor de 3e keer worden gedaan. Omdat het nog een jong gebied is worden de ontwikkelingen van het gebied aandachtig gevolgd door de beheerders van het gebied (SBB) en andere instanties. Uit de 1e 2 rondes is al gebleken dat het een interessant gebied is met veel verschillende broedvogels. Voorbeelden van soorten die het hier goed doen zijn: Veldleeuwerik, Grutto, Kievit en Tureluur.

Hieronder een voorbeeld van de gebiedskaart die wordt gebruikt.

 

Meer informatie volgt.

tellijst-bmp-margaretha.large.jpg