Telpost Margarethapolder Terneuzen

Logboek

Op deze pagina zal in het kort de bevindingen van de tellingen worden weergegeven. De meest recente informatie zal bovenaan geplaats worden. Ook zal hier aangegeven worden welke wijzigingen op de site zijn doorgevoerd.


2-4 Dagrecord Klenie Plevier (7), 2 x Grauwe Gors dicht langs de post, 2 Grote Zilverreigers samen hoog naar Oost. 1e Boompieper voor 2011. 1e dag met een aantal zwaluwen, maar nog niet veel. 13 Boertjes en 8 Oevertjes. Enige soort met aantallen waren Houtduif. Meestal groepjes van rond de 20-30.
30-3 De prachtige Klapekster werd opgemerkt door Hans toen we een alarmerende Blauwborst met de kijker zochten. Helaas hadden we de zon pal tegen en hebben we geen goede foto's kunnen maken. Pas de 2e waarneming voor de telpost. De 3e voor mijzelf. Verder een mooi aantal Bruine Kiekendieven en Sperwers de hoog en snel (wind mee) overkwamen. Alleen, waar blijven de boerenzwaluwen. Die komen waarschijnlijk komdend weekend als het 23 graden gaat worden.
26-3 Mooie teldag. Goede aantallen voor Aalscholver en Witte Kwikstaart. Dagrecord Kleine Mantelmeeuw was 56. 4e dag voor Tureluur, er vilen steeds kleine groepjes van grote hoogte in. Bruine Kiekendieven 1 2KJ man, 1 4KJ man en 1 adulte vrouw. Kleine Zilverreiger kwam mooi hoog over. Blauwe Reigers 4,1,1,2,2. 1 Hele grote groep Zanglijsters.
19-3 Smelleken kwam voorbij rond 10.00 uur. Opgemerkt doordat de steltjes allarm sloegen. Viel niet mee om hem op te sporen, maar uiteindelijk toch gelukt. Mooi aantal Spreeuwen, Grutto's en Witte Kwikken (dagrecord). Bruine Kiekendief kwam al erg vroeg mooi mooi langs. Filmpje van kunnen maken. Leek een vrouw te zijn maar na bestuderen van het filmpje toch geconstateerd dat het een jonge 2KJ man betreft. Let op de zwarte vleugelpunten. TP Een zingende Blauwborst was de 1e vogel die ik vanochtend hoorde. Verder ook weer volop zingende Veldleeuwerikken. Op de dijk ook 3 Hazen die achter elkaar aan het spurten waren. Ze stoorden zich totaal niet aan mij. Duo  Slechtvalken dat overkwam was aan het stoeien in de lucht. De 3e Slechtvalk werd later op de ochtend rond 10.30 door Cor waargenomen. De Spreeuwen vlogen vooral na 10 uur en de Witte Kwikstaarten voor 9 uur. Morgen zijn we er weer, lijkt goed te gaan worden.
6-3 Dagrecord Grote Zaagbek. Voorjaarsrecord Aalscholver (211). Mooi aantal Kauwtjes 296 is 5e aantal ooit. 6 Kluten samen even TP en daarna door. 2 Mannen Bruine Kiekendief een 3KJ en een 4KJ. TP weer veel Middelste Zaagbekken bij de zandplaten. Verder ook behoorlijk wat drieteenstrandlopers. 21 Grutto's in 4 groepjes.
27-1 3e aantal Kauwtjes, mooi aantal Pijlstaatren (26) 6e aantal ooit. Helaas erg harde Noordwesten wind. Anders zou het een erg goede dag zijn geweest. 9.00 uur een groep van 120 Kolganzen hoog en met de wind mee over in sneltreinvaart. 8 Toendrarietganzen even TP end aarna door. TP verder nog een roepende Waterral, 6 Rotganzen en een Slechtvalk die een steltloper sloeg.
26-2 3 Zwartkopmeeuwen miauwend langs, 7 Kneu, 460 Spreeuwen in 1 groep. TP 19 Grutto's, 11 Tafeleenden. 1 jagende man Bruine Kiekendief. Helaas ging het rond 10 uur regenen, anders zeker een leuke telling geworden. Morgen nog eens proberen. De 1e groepjes hoge Kauwen.
13-2 Voorjaar komt er aan: 1e Grutto's en een erg vroege Zwartkopmeeuw die miauwend overvloog. 10.10 een overvliegende Ooievaar naar Oost. Pas 2e of 3e waarneming voor de telpost. Alle TP vogels gingen de lucht in. TP een zingende Cettis Zanger en minstens 4 zingende Veldleeuwerikken.
23-1 Slecht weer, waterkoud en motregen. Geen waarneembare trek. Paartje Pijlstaart TP was goed te bekijken. Helaas te slecht licht voor een foto. Verder TP 140 Wintertaling, mooi geluid. Komende week komt er weer vorst en waarschijnlijk ook weer vorsttrek.
9-1 Mooi weer. Dagrecord Smient 820 was 287 10-2-2010. Verder redelijk rustig. De 5 Rotganzen nog steeds TP aanwezig.
3-1 Weer veel Kolganzen en weer allen Noord-Oost. Verder ook nog 1 Tafeleend, 2 Slobeenden, 1 man Krakeend en 1 Kluut. Die laatste was erg verrassend.
2-1 Meer dan 4000 Kolganzen allen naar Noord-Oost. TP 2 Slechtvalken en 1 gewone Zeehond op de zandplaat.
1-1 Geen aangenaam weer, motregen en slecht zicht. Toch behoorlijke telling. 9.15 een Grote Zilverreiger hoog over. Redelijk wat ganzen. 2 roepende Barmsijzen, dat blijft een mooi geluid. Opvallend veel Zilvermeeuwen (116) 2e aantal ooit. Ook 1 mooie groep van 90 Smienten. TP 5 grazende gewone Rotganzen.
27-12 Nieuwe soort Witbuikrotgans. Vandaag weer een adulte man Blauwe Kiekendief. TP De lokale Slechtvalken die vandaag hun jachtkunsten lieten zien. Samen werd een Houtduif uit de lucht geplukt. Verder was het rustig.

26-12-2010: Dagrecord Rotgans 46 was 17. Adulte man Blauwe Kiekendief kwam mooi richting de telpost maar besloot helaas over de Westerschelde door te vliegen. TP 2 Slechtvalken die samen op jacht gingen en na enkele spectaculaire duikvluchten een Bonte Strandloper te pakken kregen. Zeer waarschijnlijk dezelfde 2 die gisteren een 3e hebben verjaagd uit hun territorium. Vandaag een dooi-aanval.
25-12-2010: Goede dag voor Kolganzen, Houtduif (2e dag) Bonte Strandloper 463 (dagrecord), Knobbelzwaan 50 in 5 groepen (dik dagrecord). Spannend waren ook de 3 kibbelende Slechtvalken die samen langskwamen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam rakelings langs de telpost.TP 35 Middelste Zaagbekken.
20-12-2010: Gigaveel ganzen vandaag gespot door de gebroeders Kolijn. Nieuw telpostrecords voor Kolgans (10709), Brandgans(4217) en Toendrarietgans (153). Vandaag ook een 2e Ruigpootbuizerd voor de telpost. Ook de 100.000 grens is doorbroken.
19-12-2010: Vandaag weer sneeuwtrek van vooral Kolgans (2820) en Houtduif (949) en wat Veldleeuwerik (52). De Roerdomp kwam 12.20 langzam flappend voorbij en vloog de dijk volgend richting Griete. Is de 3e waarneming voor de post. De 1e 2 waren in 2008. Ook nog een erg late Witte Kwikstaart. TP Jagende volwassen vrouw Bruine Kiekendief, 160 rustende Wulpen. Verder 18 Hazen en 10 Konijnen. Binnendijks was er een kerstwandeling door het natuurgebied dat bedekt was met 25 cm Sneeuw. Dat was ploeteren voor de deelnemers.
4-12-2010: 1e Ruigpootbuizerd voor de telpost. Opvallend veel Stormmeeuwen. Foeragerende Kluten (9) die vrij snel weer vertrokken. De eenden zijn weg, de plasjes zijn bevroren. TP Slechtvalk die over des trekdammetjes aan het jagen was. Vanaf 9.00 uur sneeuwjachten en erg frisjes.
1-12-2010: Bar koud, harde wind Oost 6 bij een temperatuur van -5 geeft een gevoelstemeratuur van -15. Er is opvallenende sneeuwtrek van Aalscholver (157) en Wulp 212. Verder 3 Kleine Zwanen over de Westerschelde naar Oost, 3 Bokjes (dagrecord), 18 Middelste Zaagbekken en 2 Grote Zaagbekken en 32 Bergeenden(dagrecord). Ook nog eenden zoals: Pijlstaart (1), Krakeend (9), Smient (33). Zeer opvallend zijn de invallende Kluten die zwemmend rusten op het zoute water. Had ik zelf zo nog nooit gezien. TP is een vrouwtje Bruine Kiekendief die af en toe probeert te jagen maar het telkens al snel opgeeft.
27-11-2010: Een groep van 49 Kleine Rietganzen nasar West. 1 vrouw Blauwe Kiekendief over de Schelde naar West. 1 Adulte man Bruine Kiekendief een tijdje foeragerend en daarna door. Een forse groep van wel 260 Wintertalingen ter plaatse, tevens een Lepelaar, 60 Smienten, 12 Krakeenden en 38 Slobeenden. Volop eenden te zien dus. Het was frisje maar er was genoeg te zien. Ik heb me niet verveeld. LET OP: In verband met de voorspelde sneeuwval zullen de komende dagen veel ganzen op trek gaan. Voor de sneeuw uit. Gelijktijdig zie dan ook vaak ook mooie groepen Veldleeuwerik  en Kievit langskomen.
21-11-2010: Dagrecord Zwarte Ruiter, 1 groepjes van 8 stuks. Tevens 1 groep van 32 Drieteentjes. Verder rustig.
14-11-2010: 8.15 13 Kleine Zwanen over de Schelde. Verder stilletjes. Komend e week wordt het kouder, wie weet!
06-1102010: Rond 9.00 uur 5 Kleine Zwanen. Een leuk groepje van 10 sijsjes. Verder was het erg stil en sprokkelen. Morgen nog maar eens proberen.
31-1-2010: Nieuw dagrecord Veldleeuweerik 656. Kwamen veelal zwijgzaam door. Verder 1 vrouw Blauwe Kiekendief en 2 Ijslandse Grutto's. Ondanks de regen viel het al met al niet tegen.
29-10-2010: Harde wind. Redelijke trek van Rietgors en enkele groepjes Vink. Leukste was de solitaire Grauwe Gors. Verder rustig
24-10-2010: Erg guur weer vandaag. Geen zangertjes. Wel 2 Slechtvalken, 1 Smelleken en in totaal 23 Kleine Zwanen (2,21)
23-10-2010: Helaas begon het al vroeg te regenen, rond 9.00 uur.  Enige dat te melden is was 1 grote groep Nijlganzen (19) en 3 Beflijsters die samen erg mooi langs kwamen.In de rest van het land is het later tot veel later gaan regenen en was er veel trek van met name lijsters, vinken en Keep. Niet voor onze post. Misschien morgen als het weer beter is. Soort met hoogste aantal was vandaag de Rietgors (22) dat zegt genoeg.
20-10-2010: Onbestendig weer, werd weinig verwacht. Leuk waren de 1e 6 Kleine Zwanen voor najaar 2010. Verder 1 Kleine Zilverreiger en een Slechtvalk strak naar West.
17-10-2010: Weer 4 Baardmannen naar West. Ook een late Boerenzwaluw, 1 Smelleken en 1 vrouw Blauwe Kiekendief. In de avond nog even geteld. Vermeldenswaard zijn de 4 Rotganzen en de Gewone Zeehond die op de zandplaat een Aalscholver probeerde te verrassen. Helaas mislukt. Was wel een geweldig moment om mee te maken. Ik keek precies op het goede moment door de telescoop.
16-10-2010 6 Baardmannetjes hoog over. Toevallig door Marcel opgepikt bij het volgen van een andere vogel. Ze maakte totaal geen geluid. Verder 2 Grote Zilverreigers samen.
13-10-2010: Erg rustig. 9.30 een Grote Zilverreiger. Verder 1 Waterpieper en 2 Oeverpiepers.
10-10-2010: Weer een Visarend en 2e dag voor Aalscholver (767). Kwam in mooie groepen over de Westerschelde langs. Opvallend was de groep van 6 Kleine Zilverreigers. Verder vlogen de Veldleeuwerikken wel aardig met 241 stuks. Blauw, Blauw, Oostenwind en weinig rovers.
08-10-2010: Leek een mooie dag echter de combinatie mist en blauwe lucht maakte het erg lastig te tellen. De vogels werden gehoord maar niet gevonden. Leuk was de Grote Zilverreiger en de Sneeuwgors. De Lepelaars was een juveniel.
03-10-2010: The day after. Boezke van Peter Meininger die kwam voor de Visarend. Bij zijn aankomst gelijk een Rode Wouw en na een telefoontje van Marcel Capello zijn lang verwachtte Visarend. Wel ver weg maar het was er een. Nieuw dagrecord Slobeend (150). Vielen als 1 groep ineens binnen.
02-10-2010: Euro Birdwatch 2010. Helaas weinig trek voor de bezoekers. We leuk aantal soorten maar geen aantallen. Krenten: Rode Wouw, Visarend, Boomvalk, Slechtvalk en een IJsgors.
29-09-2010: Prima teldag, helaas wel veel mist. Dagrecord Slobeend (73), veel Graspeipers (744). Roodkeelpieper enkele keren roepend. Zowel een Kleine als een Grote Zilevrreiger, een Purper en een Blauwe Reiger. De 1e Kepen, Koperwieken, Sijzen en Kolganzen. Als het helder was geweest dan zeker ook een prima dag voor Vink. Nu erg veel gemist, alleen gehoord. 2 Smellekens beide solitair laag over de dijk voorbij.
28-9-2010:
Op de telpost vanochtend niet veel gezien door de mist. Was toch leuk door een Visarend dicht dichtbij langskwam. Een groep van 110 Bonte Strandlopers en een Bosruiter die ik alleen gehoord heb. Morgen nog maar eens proberen. 26-09-2010 Vandaag weer 2 Visarenden1 juv en 1 adult. Verder 1 Purperreiger naar Oost.
25-09-2010 Een Visarend kwam prachtig over. Helaas met rugwind dus erg snel voorbij. Verder erg rustig. De komende week gaat het losbarsten. Ik hoop dat er nog wat over blijft voor de Birdwatch op 2 oktober.
18-09-2010 Dagrecord Bosruiter en Pijlstaart. 3 Krombekstrandlopers door Marcel opgepikt. Slechts 1 Lepelaar !
17-09-2010 Geweldige dag met 187 Lepelaars in 3 uur tijd. Het leek een slechte dag te worden verder vloog en nauwelijks iets. Momenteel 4e plaats in de landelijke lijst voor Lepelaars op 1 dag.
12-09-2010 Tijdens avondtelling 2 groepen Lepelaars 20 en 38. Medewaarnemer Karin van Driel. Zie foto hierboven. Is een dagrecord. Vorige dagrecord was 39. 1e Smelleken en Blauwe Kiekendief van dit najaar. Bosruiter alleen gehoord. Veel Watersnippen ter plaatse.
11-09-2010 2e waarneming van Meerkoet. 5 over de Westerschelde. Dagrecord Zwarte Stern 8 was 4. Ook voor Pijlstaart een nieuw dagrecord. Kwamen door in 1 groepen 10 en 18. Knobbelzwaan kwam mooi langs de post. Erik heeft als het goed is een prachtige foto kunnen maken. (volgt). 2 Indische Ganze over de Scheld naar West. 3e waarneming voor de post. 1e dag met kleine groepjes Graspiepers.
06-09-2010 Alex had weer pech. Vandaag vlogen ze niet echt. Leukste was een 4KJ volwassen man Bruine Kiekendief die prachtig langs kwam. Verder een Paapje in gezelschap van 3 Tapuiten. Aalscholvers alleen in het 1e uur. Grootste groep 60 stuks.
04-09-2010 Prachtige ochtend met een Visarend  en een Purperreiger. Geen aantallen maar wel leuke soorten. Carlo pikte de Visarend als 1e op. Ook mooi aantal Tapuiten. Morgen meer.
31-08-2010 3e dag Blauwe Reiger (14), Dagrecords voor Goudplevier (750) en Grote Canadese Gans (303). Mooie avond waarneming 1 Krombekstrandloper samen met 6 Bontbekplevieren.
29-08-2010 Dagrecord Watersnip (121), 2 Grote Mantelmeeuwen vlak over de post. 2e dag voor Bontbekplevieren (39). Belgische Gast op de post die zeker nog eens terug komt. Je bent welkom :-)
28-08-2010 Marcel leuk dat je er weer was. Mooi aantal Groenpoten en Witgatjes. Lepelaars (6) in 1 groep. Boomvalk kwam mooi voorbij. Slechtvalk strak naar West. 1e Paapje voor dit jaar. (nr 133) Samen met 2 Tapuiten over de dijk.
25-08-2010 Dagrecord Bosruiter 4 was 3, kwamen luid roepend voorbij. 1 Grote Zilverreiger samen met 2 Kleine Zilverreigers over de Schelde naar West, 4 Kruisbekken en 1 Zwarte Ruiter.
21-08-2010 Dagrecord Watersnip. Mooi aantal van 68 Gele kwikstaarten. Man Slechtvalk mooi kunnen bekijken. Indische Gans meevliegend in een groep Grote Canadese Ganzen.
14-08-2010 Dagrecored Oeverloper, 7.45 een Visarend prachtig langs en weer een mooie groep Goudplevieren. TP 2 Kleine Zilverreigers en 1 jagende man Bruine Kiekendief (2KJ)