Telpost Margarethapolder Terneuzen

Telpost Margarethapolder Terneuzen

Telpost Margarethapolder Terneuzen


De oude site vindt u onder: http://people.zeelandnet.nl/bertusb  

 

 Welkom op de website van de Telpost Margarethapolder te Terneuzen.

 Wij tellen elke zondagochtend vanaf zonopgang tot ongeveer 2 uur daarna (m.u.v. januari, juni, juli en december). 

Het seizoen 2014 zit er al weer op, de tellingen op zondag starten weer vanaf eind februari 2015
Geluid Zwartkopmeeuw
2014 bracht een nieuw record aantal vogels dat geteld is, nl 125257

 Het weer voor de komende 2 weken in Terneuzen


Geringde Lepelaar (GaYf\BGL) Foto Alex v Herrewege 17-08-2014
 
19-10-2013 een Grote Lijster en de 1e Kleine Zwanen voor najaar 2013.

 
Deze Zwarte Ibis kwam op de Birdwatch 2013 ons 5-jarig bestaan vieren, aardig. Alex bedankt voor dit prachtige aandenken, erg creatief.
 
Leuk groepje Smienten 29-3-2013 en 2 Grote Sterns rustend vlak bij de telpost (Foto Alex v Herrewege)
 
2 Casarca's langs de telpost op 2-9-2013 en daar naast een
zeldzame Argusvlinder die langdurig op de telpost aanwezig was op 16-8-2013

Een groepje Bonte Strandlopers met voorop een Bontbekplevier 22-3-2013

Op deze velduil heb ik lang moeten wachten, maar eindelijk weer eens in de kijker en zelfs op de foto.

 
17 Bontekplevieren met 3 Bonte Strandlopers, foto rechts Goudplevieren 12-8-2012

 
Grote Stern 10-7-2012 en daarnaast een nieuwe telpostsoort de Zwarte Zwaan op 27-3-2012
 
Brandgans 25-2-2012 en daarnaast Alex van Herrewege, onze Belgische gastteller tijdens de Birdwatch 2011.
 Drieteenmeeuw
Stormmeeuw 7-1-2011 en daarnaast een Drieteenmeeuw. Zien we hier zelden.
Kleine Zwanen MP
3 Kleine Zwanen 4-12-2011. Helaas slecht licht.

Deel van de mooie groep van 46 Kraanvogels die 4-11-2011 in Margerethapolder hebben overnacht. Prachtig. Deze groep is in de avond teruggekomen naar de Margarethapolder en is op 5-11-2011 om 8.00 uur naar Zuid vertrokken. Waargenomen door Alex.
 

Presentje van Alex. Bedankt erg mooi. Daarnaast een kleine Zilverreiger.
 

Aalscholvers mooi laag over. Daarnaast een Zanglijster.
 
16-9-2011 Nijlganzen en daarnaast Grauwe Gans
 

16-9-2011 Smienten en Rosse Grutto's
 
17-8 Een Slechtvalk en  daar naast een groepje Ringmussen.
   
13-8 De 1e groepjes Kneu en daarnaast op 7-8 een groepje Watersnippen.
Watertandende Vos
7-8 Deze Vos zit letterlijk te watertanden langs de waterkant.
 

6-8-2011 Groepje Bosruiters luidroepend over en daar naast 2 geringde Lepelaars
 
3-8 Overloper hoog over en rechts 4 van de 15 aanwezige Rosse Gruttos, Nog geheel in zomerkleed.
Gierzwaluw Kokmeeuw
Gierzwaluw en daarnaast een Kokmeeuw
Zwartkopmeeuw 
 Zwartkopmeeuw en daarnaast een Zwarte Wouw

Blauwe Reiger 7-3-2011 Zonsverduistering 4-1-2011
7-3-2011 : Treintje Blauwe Reiger in de schemering en daarnaast zonsverduistering op 4-1-2011

 Knobbelzwanen Houtduiven 25-12-2010
Deze groep van 19 Knobbelzwanen (12 adult + 7 juv) was even TP, daarnaast een van de vele groep Houtduiven (25-12-2010)

Kleine zwanen 24-10-2010 Kleine Zwanen 24-10-2010
De groep van 21 Kleine Zwanen die op 24-10-2010 over Terneuzen naar West overtrokken.
Aalscholvers Grote Zilverreiger
Mooie groep Aalscholvers met daarnaast een Grote Zilverreiger die 13-10-2010 langs kwam.

EBW2010 Rode Wouw
Euro Birdwatch 2010, rechts de Rode Wouw die rond 12.00 uur langs kwam.

Lepelaars
17-9-2010 Groep Lepelaars. Klein deel van de 187 die er geteld werden tussen 7.15 en 10.15. Een topdag dus.

Knobbelzwaan ED    Indische Ganzen
Knobbelzwaan en Indische Ganzen op 11-9-2010 (foto's Erik Drijvers)
Purperreiger Purper 4-9-2010 even TP
Purperreiger kwam mooi laag langs de post, even TP en daarna weer door.
Krombekstrandloper  Goudplevieren
31-8-2010 Krombekstrandloper en daar naast Goudplevieren over de Westerschelde (15-8-2010)

     
 2 Lepelaars en daarnaast enkele van de 50 Kraanvogels die op 1-3-2009 langskwamen.