Telpost Margarethapolder Terneuzen

Informatie

Onder deze rubriek vindt u algemene informatie over over de vogeltrek en onze telpost.  Denk aan:

- Het ontstaan van de telpost (Geschiedenis)

- Gebiedsbeschrijving van het natuurgebied maar ook over de telpost zelf. (Gebied)

- Informatie over de Birdwatch (Birdwatch)

- Artikelen (Artikelen)

- Waar u de telpost kunt vinden. (Locatie)

- De bouw van de telpost incl bouwtekening (Bouw)   

 

BMP-plot Margarethapolder:

Bij de telpost ligt het nog jonge natuurgebied de Margarethapolder. Sinds enkele jaren worden daar in het voorjaar broedvogelinventarisaties gehouden volgens de SOVON-methodes. Info daarover volgt.

 
De BMP-tellers Cor Sol, Carlo Emeleer en Bram Vroegindeweij. (foto's Bert van Broekhoven)

Maak een Gratis Website met JouwWeb