Telpost Margarethapolder Terneuzen

Het ontstaan van Telpost Margarethapolder.

Begin 2008 zijn een aantal personen van de Stetkluut, de Heemkunidge Vereniging en Staatsbosbeheer bijeen gekomen om de mogelijkheden van 2 activiteiten te bespreken. De Heemkundige Vereniging wilde graag een kanon plaatsen op de Scheldedijk op de plaats waar vroeger een batterij was gevestigd. De Steltkluut wilde graag een Telpost plaatsen op de Scheldedijk. Samen werden de plannen uitgewerkt en als 1 voorstel verstuurd naar de betrokken instanties nl: Het Waterschap, de Gemeente Terneuzen en de Provincie. Gelijktijdig werden enkele aannemers aangeschreven voor een prijsopgave voor de uitvoering van de klus. In juli waren de vergunningen rond, in augustus is het werk gegund aan de Feyter en half september is aangevangen met de werkzaamheden om alles voor 1 oktober klaar te hebben.Op 4 oktober werden het kanon en de telpost virtueel geopend in het cafe de Griete door de gedeputeerde.

De officiële opening van de telpost op 4-10-2008

Maak een Gratis Website met JouwWeb