Telpost Margarethapolder Terneuzen

Nieuws

Sneeuwgors

Ooievaar 18-2-2018

Roodborsttapuit 18-2-2018

 

Koereiger 21-10-2018

Alle verslagen van de Birdwatch zijn te vinden onder menu  Informatie \ Birdwatch

 

2020: 

31-10 Nieuw soort voor de telpost nl een Flamingo. Verder aardige trek van Vink, Spreeuw en Veldleewerik

2-10: Telling in kader Vogelweek van de Vogelbescherming. 4 gasten op de telpost. Helaas geen geweldig weer met motregen en een harde oostenwind. Warme kleding was een must. Graspieper (648), Aalscholver (264), Blauwe Reiger (23), Watersnip (103) en Pijlstaart (98) vlogen wel aardig. Vandaag ook nog een late Huiszwaluw en 58 Boerenzwaluwen, nog nooit zoveel geteld in oktober. Pijlstaart dagrecord. Watersnip en Blauwe Reiger de 2e dag. Vandaag ook de 1e dag met Kolganzen (6). Leuk waren ook de Boomleeuwerikken (3)

27-9: Rust nog niet helemaal terug gekeerd. Bij aanvang nog sterke wind, Noord 6. Leuke soorten vandaag waren 1 Noordse Pijlstormvogel, 4 Dwergmeeuwen, 4 Pijlstaarten, 8 Grote Mantelmeeuwen. Verder was het rustig. Nieuwe bezoekers op de post, Leo en Christien. Welkom.

26-9 : Gaan tellen na een verschrikkelijke regenbui van 24 uur die 70 mm regen bracht.. Gestrart om 15 uur en 15.30 al 240 overkomende Lepelaars genoteerd. Daarna volgende nog enkele kleine groepjes. Totaal kwam uit op 316, nieuw dagrecord. Tussendoor ook nog een nieuwe telpostsoort kunnen noteren, een hele vroege Strandleeuwerik. Even ter plaatse op de strekdammen voor de telpost. Goed kunnen bekijken.

9-8 : De najaar tellingen op zondagochtend zijn weer gestart. Vandaag mooi aantal Oeverlopers 51, 2e dag voor de post. Nog enkele Gierzwaluwen, die drogen nu snel op. Verder nog 1 Purperreiger, 4 Gutto's en 6 Grote Sterns.

21-5 Voorlopig de laatste telling. Raar voorjaar met de corona waardoor onze vaste teller Alex uit België bijna niet mee heeft kunnen tellen. Dat  heeft hij ontzettend gemist. Vandaag op de valreep nog de eerste 2 Zomertortels voor 2020, leuk. Verder erg rustig.

5-4 Aardige telling met leuk aantal soorten. 1e Beflijster man, 25 Boerenzwaluwen en 2 Oeverzwaluwen.

1-4  1e Grote Pieper en Gele Kwikstaart voor 2020 met geluid. Verder 49 Zwartkopmeeuwen, 5 Sperwers, 1 Blauwe Kiekendief en 2 Bruine Kiekendieven.

15-3 Vandaag het dagrecord Witte Kwikstaart van gisteren alweer gebroken, nu 271 Witte Kwikstaart totoaal.

14-3 Verpulvering dagrecord Witte Kwikstaart, stand op 83, nu op 212. Grootste groep 24. Verder ook mooie aantallen, Spreeuw, Vink en Kauw. Leuk verder 1 Rouwkwikstaart en 1 Boomleeuwerik.

21-2 Mooi aantal van 22 Zwartkopmeeuwen, dat is een landelijk dagrecord voor Nederland in Januari\Februari ooit.Ook leuk van een overvliegende zingende Boomleeuwerik.

De tellingen zijn weer begonnen, elke zondagochtend bij redelijk weer zijn we vanaf zonsopkomst aanwezig tot enkele uren daarna.

2019:

3-11, Dagrecord Baardman 37, was 34, enkele groepjes luid roepend over, niet te missen. Mooi aantal Spreeuw 16.400 en Bontbekplevier 54. De grens van 100.000 is doorbroken.

25-10 Afgelopen week veel geteld. Een echte topdag was er nog niet. Wel enkele dagen met veel Rietgors en Veldleeuwerik. De vermeende Pestvogel bleek een Boomkruiper te zijn, dat geluid kende ik nog niet.

13-10 Dagrecords voor Sijs (168) en Rietgors (269), ook Vink en Veldleeuwerik kwam goed door. Verder 4 Kemphaan en 8 Baardman, en 9 Grote Zilverreigers..

12-10 Mooie trek van vooral Vink, bijna 6000.

5-10 Birdwatch, redelijk weer, geen aantallen wel mooi aantal soorten. Trekkers incl TP 91 soorten vandaag dat is een record voor de telpost. Bijzonderheden vandaag: Grauwe Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Boomvlak, Wespendief, Beflijster (2), leuk aantal Sijzen en 26 Buizerds.1e dag met veel Kolganzen >600.

4-10 Dagrecord voor Zanglijster (1012) en Koperwiek (363), doortrekkend met motregen. Ook 3e dag voor Watersnip.

19-9 Dik dagrecord Gaai 527, Gaaieninvasie gaande, ook nationale record Belgie en nederland zijn gesneuveld.

10-9: dagrecord Paapje (13), dagrecord Tapuit (11), Zwartkop (1) is nieuwe soort voor de telpost.

7-9 Grote Pieper blijkbaar de 1e van NL dit najaar (Fenologie), Nog 1 late Gierzwaluw en op de Schelde 2 Bruinvissen. Verder een mooi aantal Boerenzwaluw (402)

9-5 Geelgors pas 3e waarneming ooit op de telpost, de 2e in het voorjaar. Verder een Smelleken en een Bosruiter als mooie soorten. Vandaag ook alle gangbare soorten zwaluw: Huis, Boer, Oever en Gier.

26-4 Rode Wouw, Zwarte Wouw, Ooievaar (2), Smelleken vrouw en Purperreiger (2) en als nieuwe telpostsoort Zwarte Zeeeend !!! Ook deze weer door Luc gevonden. Luc bedankt. Verder met zangertjes en zwaluwen erg stil. Zwartkopmeeuw (83) vandaag soort met hoogste aantal.

25-4 Slangenarend door Luc Beckaert, nieuwe telpostsoort !!!!, verder ook Zwarte Wouw (3)

19-4 1e Gierzwaluw, Engelse Kwikstaart en Koekoke, TP 1e zingende Nachtegaal en Grasmus. Deze dag helaas alleen. 

17-4 1e Groenpootruiters (9) en Visdieven (17). 1e dag met veel Zwartkopmeeuwen (124)

14-4 Geweldig 4 Steltkluten op de telpost. Geluid op kunnen nemen en foto's kunnen maken, geweldig.

7-4 1 Beflijster man en 3 Purperreigers.

24-3: Mooi aantal soorten trek (49) inclusief TP-soorten 71. De 1e trek van Lepelaars. Nog GEEN zwaluwen.

2018:

18-11 1e Kleine Zwanen (9) en Middelste Zaagbek (2). Verder rustig.

17-11 Aalscholver (516) dik novemberrecord. Vandaag eindelijk de grens van 100.000 vogels doorbroken. Ook nog een solitaire Rotgans.

15-11 1e Grote Jager en Appelvink voor dit jaar. Verder rustig. Alles zat heel hoog in de blauwe lucht, erg lastig.

9-11 8 Grote Zilverreiger en 25 Pijlstaarten, Verder het 1e uur wat trek van Vink, Rietgros en Graspieper.

4-11 Kleine Rietgans (1), Casarca (3) en Boomleeuwerik (1) waren de leuke soorten voor vandaag. Redelijk wat Spreeuwen.

1-11 Dagrecord Keep 110, was 52, 1 Rode Wouw, 1 vrouw Blauwe Kiekendief, 14 Kleine Rietganzen en 7 Grote Zilverreigers. 1e dag met meer dan 5000 Spreeuwen.

28-10 1e groep vogels die we zagen een gigantische groep van 1500 Kramsvogels, gelijk een dagrecord voor de telpost, was 465. Verder Blauwe Kiekendief en mogelijk een groepje Fraters, dat wordt uitgezocht.

21-10 In de ochtend leuk aantal soorten maar geen aantallen. De klapper kwam in de avond, 8 Koereigers. 2e dag voor Nederland, record is 14 Koereigers bij de Heen.

20-10 Binnendijks geteld door Bert, bij Val. Mistige start en rustig. Bijna geen wind. 3e waarneming van Goudhaantjes (5) voor de telpost. Wat lijsters en Kepen.  PZC was nog op visite geweest. Ab heeft op de telpost geteld en had Kruisbekken en Barmsijzen, altijd leuk.

18-10 Prachtig dagrecord Aalscholver 2409, was 935.

14-10 Binnendijks geteld tussen Val en de Reuzenhoeksedijk, mooie plek. Vooral Spreeuw, Vink en Veldleeuwerik vloog 1e 2 uur goed.

Daarna snel minder. Leuk waren ook 8 Boomleeuwerikken. Lijsters vooral het 1e half uur.

13-10 Mooi aantal Rietgors (97), en na beluisteren geluid thuis een Grote Pieper af kunnen maken. Verder rustig.

11-10 Kwam niet echt op gang. Alleen Veldleeuwerik ging wel aardig. Evenaring dagrecord Grote Zilverreiger (7). Visarend over de Westerschelde. Nog een late adult Zwartkopmeeuw.

6-10 Euro Birdwatch 2018. Mooie trek van Graspieper en Vink tot 10 uur. Daarna snel minder. Op eind van de ochtend nog 2 bijzondere waarnemingen nl 1 Rode Wouw en 2 juveniele Jan van Genten.

5-10 Dagrecord najaar voor Graspieper 1970, 2e dag ooit. Ook Smelleken mooi langs de post. Vinken en Spreeuwen komen ook op gang.

Morgen de Birdwatch 2018 en 10-jarig bestaan van de telpost.

3-10 Luc Beckaert zag een heuse Middelst Jager op de telpost, is pas de 4e ooit. Verder rustig.

15-9 Lucky Lucien zag als 1e doortrekkende vogel vandaag een Visarend die door Bert was ontdekt. Verder rustig.

7-9 Reuzensterns (3) over de Westerschelde langs. Zeer goed zicht en daardoor langdurig kunnen volgen en kunnen determineren. De forse zware vuurrode snavel en de zwarte pet waren prima zichtbaar. Geweldig !!! Pas de 2e waarneming voor de telpost. Verder rustig.

31-8 Aardige trek van Zwaluwen. Voor Boerenzwaluw najaarsrecord en 2e dag overall. Verder Duinpieper (1), Purperreiger (2), Zwarte Stern (1), Tapuit (6) en Paapje (2)

28-4 Een groep van 9 erg late Middelste Zaagbekken. Nog nooit hadden we die zo laat in het voorjaar. Verder erg rustig met wel de 1e Bosruiter en Oeverloper voor 2018. Zou het morgen los gaan met de Zwaluwen met de Noordoostelijke wind?

2-4 Dagrecord Ooievaar (20, was 15),. Om 17.30 kwamen ze over voor een bui uit hard naar noordoost.

23-3 Hoge snelle trek door rugwind. Nog steeds behoorlijk koud voor de tijd van het jaar. Vandaag 14 Zwartkopmeeuwen, aardige trek van Spreeuwen (>3000) en Vinken (>900). Verrassend was de overvliegende Havik, zeer schaars hier op de telpost. Na 9.30 viel het stil. De 1e Zwaluw hebben we hier nog niet kunnen schrijven. Dat kan niet lang meer duren.

11-3 Eindelijk Spreeuwentrek (6306, 8e dag), Mooi aantal Grutto (9e dag). Mooi aantal Aalscholver 228 en dat terwijl ik pas na 10 uur ben gaan tellen na het passeren van een regenfront.

4-3 Aardige dag met 5 Kraanvogels, 1 Ooievaar, 5 Zwartkopmeeuwen, 2 Boomleeuweriken en 3 Kleine Rietganzen

18-2 1e Ooievaar dit jaar. Mooi over de telpost. Verder wat Kauwtjes, Veldleeuwerikkern en Spreeuwen. Ook nog 1 Roek en 1 Zwartkopmeeuw. De 2 mannen Roodborsttapuit ook nog aanwezig.

16-2 De 1e groepjes Veldleeuwerik en Kauw. TP ook de 1e zingende Veldleeuwerikken en 2 mannen Roodborsttapuit.

7-2: Tabel zonopkomst en zondondergang 2018 toegevoegd.
We zijn weer gestart met de tellingen, het is nog rustig maar vanaf begin maart wordt het weer interessant.

 

2017:
2017 was een prima jaar met een totaal aantal van 128128 vogels. We hadden in het najaar half oktober enkele goede Vinkendagen.
22-10 was het weer niet best, weinig vogels maar wel een mooi groepje van 12 overtrekkende Baardmannen.
Op 15-10 aardige dag met bijna 10.000 vogels, vooral Vinken, Spreeuwen, Graspiepers en Veldjes. Ook mooi aantal Kepen. Ab hoorde ook nog een Duinpieper.
We zijn inmiddels de 100.00 vogels gepasseerd, dat is vrij vroeg dit jaar.
Op 14-10 topdag voor Vink, dagrecord gebroken staat nu op 18494, was 12314.
Op 13-10 het mooie aantal van 6780 Vinken. Verder een mooi aantal Sijsjes (71), de 1e Kepen (8), Lepelaars (13)en dagrecord Grote Bonte Specht (7) en als nieuwe telpostsoort de Boomkruiper. Na 10.30 viel het helaas stil. De teller staat voor dit jaar nu op 137 soorten en 67650 vogels. Op naar de 100.000 ;-))
De tellingen zijn weer gestart. 12-2 een Sneeuwgors rustend op de telpost zelf.
Vorig jaar op de valreep nog net het mooie aantal van 100.000 vogels gehaald. Wat gaat dit jaar brengen? Topper van 2016 was toch wel de 1e Reuzenstern die er mooi krassend voorbij kwam.

 


2016:

De trektellingen zullen half december stoppen, eind feb 2017 pakken we het weer op.

4-12-2016 nog 2 late Grote Piepers langs de telpost. Geluid goed op kunnen nemen, zie waarneming.nl

13-3-2016
Mooie trek van Spreeuw (15070, 3e dag), Vink (1905) en Sijs (78, 2e dag). Ook mooi aantal Grutto (23) en Grote Gele kwikstaart (6). Ook aantal soorten 49 is niet onaadig voor onze telpost.Trekbaan binnendijks 100-500m van de dijk. Aantal Zwartkopmeeuwen begint toe te nemen.

2015

6-9-2015:
Leuke doortrek van Lepelaars (101), 3e dag voor de telpost. Record is 187 op 1 dag. Vandaag tevens redelijk aantal Aalscholvers (78).
De klapper vandaag was de afgedwaalde Jan-van-Gent, Alex v Herrewege heeft een foto kunnen maken, zie waarneming.nl

4-9-2015:
Een dagrecord Zwarte Zwaan. Pas de 2e waarneming voor de telpost. 1e keer was het er 1 op 27-3-2013 die meevloog in een groepje Knobbelzwanen.

2014

7-11-2014 Vandaag een erg late Boerenzwaluw lang de telpost naar West. Voor de telpost pas de 2e novemberwaarneming voor Boerenzwaluw. Vandaag teven de 1e Blauwe Kiekendief, een vrouwtje.

5-10-2014 Veel minder weer dag gisteren, ondanks de verkeerde wind NW toch een dagrecord Blauwe Reiger (31) en een 6e dag voor Aalscholver (426). Leuk was ook de overvliegende Buidelmees en de 1e Baardmannetjes voor dit najaar.

4-10-2014 Euro Birdwatch. Prachtig weer met een dik dagrecord voor Zanglijster. Van 109 naar 359.

17-8-2014 Mooi aantal Boerenzwaluwen (324). 1e Tapuit en 1 solitaire Grutto. Verder nog een juv Bontbekplevier en een man Bruine Kiekendief 3KJ over de Schelde. TP Veel Buizerds (6) en Bruine Kiekendieven (5).

5-8-2014 Een telling gedaan tijdens de slaapplaatstelling voor Spreeuwen. Hier bij de MP slaapt sinds een tijdje een groep die nu al is aangegroeid naar 6200 stuks. Vanavond tevens 13 Kleine Zilverreigers op de slaapplaats. 10 ervan kwamen vanaf Noord over de Schelde aanvliegen. Verder als trekkers 5 Gierzwaluwen, 1 Grote Gele Kwikstaart, 5 Tureluurs en kunnen registreren. In het gebied TP waren 10 Lepelaars, 2 Blauwe Reigers, 60 Tureluurs, 1 Sperwer en 1 Buizerd, 190 Grauwe Ganzen en 210 Wilde Eenden. Veel vogels dus o.a. doordat het hoog water was.

1-8-2014 De tellingen op de telpost zijn weer gestart. De Gierzwaluwen zijn al vertrokken uit Zeeland. Zlef zag ik de laatste op 27-7. De afgelopen dagen ook al redelijke trek van Gele Kwikstaarten waargenomen. De komende weken ook kans op diverse soorten steltlopertjes. Ben benieuwd wat dit najaar weer gaat brengen. U bent welkom.

24-2-2014 Aardige dag met maar liefst 15 Zwartkopmeeuwen. Er was redelijk trek van Houtduiven. En de leukste waarneming van vandaag waren de 4 Roeken die langskwamen op weg naar ? Vroegste Roeken ooit en gelijk een dagrecord. Na 10 uur viel het helemaal stil.

18-2-2014 Vandaag de 1e Zwartkopmeeuwen. De komende weken zal de trek weer op gang gaan komen, zeker met de huidige temperaturen van rond de 10 graden. TP: Zingende Veldleeuwerikken, 2 Pijlstaarten en 53 Krakeenden, 1 Blauwe Kiekendief, en 1 Bruine Kiekendief. Dodaars volop baltsend.


2013

9-11-2013 Dag van de vrijwilliger van Staatsbosbeheer. Alex van alleen en heeft een Grote Jager op visite gehad. Tevens enkele mooie groepjes Bontbekplevier. Van de trek van Kramsvogels die in het hele land waarneembaar was, op de telpost niets gezien voglens Alex. Verder ook een groepje van 4 Kleine Zwanen.

3-11-2013 De dag van de Baardmannen. Zie ook het filmpje op de startpagina. Erg leuk, nog nooit een groep van 34 Baardmannen zo zien vertrekken. Met veel geluid recht naar boven en in enkele seconden niet meer zichtbaar. Aparte gewaarwording.
2-11-2013 Vandaag was een zeer stille dag. Wel enkele Baardmannen TP bij het kijkscherm, verder was er niet zo veel te beleven buiten de 2 Zwarte Ruiters en de 3 Zilverplevieren en de 52 Putters (dagrecord). Vorige week enkele zeer goede dagen gehad met veel trek van Vink. Mede hierdoor zijn we de grens van 100.000 vogels inmiddels gepasseerd.
19-10-2013 Een prima teldag met veel Vinken, Veldleeuwerikken, Spreeuwen, Rietgorzen Keepen en Aalscholvers. Zie trektellen voor de aantallen.Bij de Aalschovlers zelfs een groep van maar liefst 466 stuks. Keepen en Rietgorzen was een dagrecord. Veldleeuwerik en Vink 2e dag ooit. En we hebben heel veel gemist omdat alles best hoog zat. Ook leuk waren de 13 Kleine Zwanen verdeeld voer 1 groep van 10, een groep van 2 en 1 solitaire vogel. Dit waren de 1e voor najaar 2013.
16-10-2013 Een prachtige teldag met 67 verschillende soorten een nieuw dagrecord voor de telpost. Leuke waarnemingen vandaag waren : 1 juvenile Jan van Gent die is de 2e waarneming van de soort, 9 Grote Gele Kwikstaarten is de 2e dag ooit, 514 Aalscholvers de 3e dag ooit, Grote Pieper 4e waarneming op de telpost, 2 Barmsijzen, 3 Baardmannen die vanuit het gebied vertrokken, redelijk aantal Graspiepers en Veldleeuwerikken, 3 Boomleeuwerikken (waarschijnlijk meer), 5 Grote Zilverreigers dat is een evenaring van het dagrecord, 4 Beflijsters dat is een dagrecord, 6 late Boerenzwaluwen en 1 Roek, de 2e ooit in het najaar. Al met al een rpima teldag. Opvallend was dat de trek van de zangertjes eigenlijk pas na 11.00 uur iets aantrok, dat was ook het moment dat het iets meer ging waaien. Waarschijnlijk in de ochtend veel gemist toen alles nog erg hoog zat.

5-10-2013 Tijdens de Birdwatch 2013 was er helaas niet veel trek. In tegenstelling tot vorig jaar was het wel mooi weer met aangename temperaturen. Leuk om te melden zijn de 10 Kleine Zilverreigers die in het gebied van de slaapplaats vertrokken. 9.15 roept Alex is dat daar geen Zwarte Ibis. Op dat moment komt er een grote Zwarte vogel aanvliegen die in de vlucht wat op een Aalscholver leek. Inderdaad had Alex gelijk. De Zwarte Ibis is voor mij een nieuwe soort, voor de telpost de 2e waarneming. Verder werden er nog 2 Kemphanen, 7 Lepelaars, 2 Bruine Kiekendieven en ongeveer 7000 Spreeuwen die ook van de slaapplaats (het riet) vertrokken. Alex had nog iets leuks in petto. Voor het 5-jarig bestaan van de telpost had hij een prachtige fruitschaal gebakken met daarin aan de onderzijde alle namen van tellers die meer dan 5 keer op de telpost waren geweest. Aan de binnenkant afbeeldingen van diverse vogels. Prachtig gedaan Alex. Hartstikke bedankt daarvoor, ik zal er heel zuinig op zijn. De foto daarvan volgt.
1-10-2013 Geen onaardige dag met veel soorten en enkele leuke krenten zoals ze dat in vogelland noemen. Bijna de allerlaatste vogel om 10.45 een Roodkeelpieper die 2x roepend overkwam. En mooi groepje van 7 Lepelaars kwam vlak langs de telpost, ook altijd een mooie waarneming vind ik zelf. Verder waren er kleine groepjes ganzen met diverse combi groepen, zie de foto's op trektellen.nl . Ook nog enkele trekvlinders Kleine Vos en Atalanta. Komend weekend Birdwatch ik ben benieuwd wat dat gaat worden. De wind komt dan helemaal uit een andere hoek. 2-oktober nog eens proberen samen met Hans.
29-9-2013 De 1e dag met goede trek van Aalscholver (374). Wind was hard O 5-6 waardoor er weinig zangertjes vlogen. Over de Schelde 1 Rotgans die we hier niet vaak zien. Leuke foto's kunnen maken van overvliegende Smienten die rakelings over de telpost kwamen. Zie www.trektellen.nl . Ook een foto van een combo van Bontbekplevieren en Bonte Strandlopers kunnen maken. Dat is niet zo eenvoudig.
15-9-2013 Vandaag weer een aantal Grote Sterns langs de telpost, ook 2 tijdelijk rustend ter plaatste, zie fot op de startpagina. Een mooie groep van 60 Gouplevieren hoog over naar Noord. 2 solitaire Grote Zilverreigers naar West. De 5 aanwezige Lepelaars waren allen NIET geringd. Aande overzijde van de Schelde minstens 130 Lepelaars bij hoog water bijeen. Zal niet lang duren dat ze gaan vertrekken. Mooi aantal Belgen (3) op de telpost zijn overtroffen het aantal Hollanders (2). Luc leuk dat je op de telpost was, we hopen je vaker te mogen verwelkomen. We kunnen zeker nog veel van je leren.
8-9-2013 Redelijk aantal soorten vandaag echter geen aantallen. 5 tellers vandaag dat is ook mooi, 2 Belgen en 3 Nederlanders. Vermeldenswaard zijn de 2 Bruinvissen die Alain opmerkte, is pas de 2e waarneming vanaf de telpost in 5 jaar. Ook aardig waren de 3 Duinpiepers, eerst 1 richting Oost en later 2 richting West. Gevonden adhv de kenmerkende roep die op die van een Huismus lijkt. In het gebied waren ook aanwezig 1 vrouw Blauwe Kiekendief (de 1e dit najaar), 2 mannetjes Bruine Kiekendief (2KJ en 3KJ), 1 jagende Sperwer en een jagende Boomvalk. Mij hoor je niet klagen. TP in de ochtend ook nog 335 Grote Canadese Ganzen en 18 Lepelaars.
Vandaag 2-9-2013 gaan tellen. Gisteren teruggekomen uit Oostenrijk. Voor mij gelijk een nieuwe soort nl 2 Casarca's. Vorig jaar was er al eens 1 gezien toen ik niet op de post was dus geen nieuwe soort voor de telpost. Gisteren was nog een trekkende IJsvogel gezien, die was wel nieuw. Verder opvallend veel Huiszwaluwen die langdurig boven het gebied bleven foerageren, dat was erg lastig om te tellen. MP wordt ook steeds meer door de Wilde Eend ondekt als rustplaats (500-600). Leuk ik ook het ontwaken en het vertrekken van een kleine 2000 spreeuwen die dagelijks in MP komen slapen.
16-8-2013 Geen onaardige dag, met redelijk wat soorten en vooral veel Gele kwikstaarten (67) De grootste groepen van 17 en 16 stuks. Verder 2 Kleine Zilverreigers hoog over de Schelde naar Oost. TP op de slaapplaats 3500 Spreeuwen. Ook de Muskuseend (geheel wit) was nog aanwezig in het gebeid. De 2e een Zwart-witte vandaag niet gezien.
6-8-2012 Het tellen van de najaarstrek is weer begonnen. De komende weken kunnen we vooral steltlopers, Gele Kwikstaarten, Zwaluwen en Reigers gaan verwachten. Misschien nog een staartje Gierzwaluwen, ik denk echter dat die al weg zijn. Uit mijn wijk zijn ze dit jaar 1 week later dan normaal vertrokken. Reden zal de late aankost zijn. Op zaterdag is het weer de Euro Birdwatch, eenieder is zoals jaarlijks het geval welkom. Op die dag zullen we op bescheiden wijze vieren dat de telpost 5 jaar bestaat.

4-5-2013 Nieuw soort vandaag Dwergstern, die in een groepje Visdiefjes meevloog. Soortnr 204. Verder erg rustig. Ik hoop dat er morgen tijdens de telling in het kader van de Nationale Vogelweek meer beweging gaat zijn. We gaan het zien.
9-4-2013 Vanavond een avondtelling gedaan en niet voor niets. Weinig vogels maar wel enkele leuke soorten. Om 18.45 een Ooievaar om 19.00 uur een Visarend en verder nog mijn 1e Huiszwaluwen (7) voor dit jaar, tevens ook 18 Boerenzwaluwen en 1 Oeverzwaluw.

7-4-2013 Dit zal voolopig de dag zijn van de Kokmeeuwen, maar liefst 3799 in totaal waarvan de meeste in de avondtelling tussen 18 en 19.00 uur. De Vos was ook weer present. Verder een behoorlijk aantal Stormmeeuwen (350) en Zwartkopmeeuwen (34). Ook nog de 1e Oeverzwaluw (1) en Boerenzwaluw (2). Gisteren de 1e Gele Kwikstaart (1) en Regenwulpen (2).

31-3-2013 Nog altijd erg koud weer, de lente wil maar niet. Op de telpost vandaag wel de 1e 3 Roodborsttauiten TP. Verder een 1e Purperreiger en Kleine ZIlverreiger. Vandaag ook nog een Grote Zilverreiger. Vandaag ook een mooi aantal vinken.
17-3-2013 Heerlijke teldag, maar wel lastig tellen. Alles ver weg over de bomenrij en diverse soorten door elkaar heen. Met name Spreeuw (3657, Kauw (2147), Vink (2736) en Witte Kwikstaart (62) vlogen er goed. Voor Kauw nieuw dagrecord. Voor Vink 3e dag ooit en voor het voorjaar een dik dagrecord. Morgen 18-2 nog een proberen. Wind neemt af en gaat naar ZO. Zou goed kunnen worden.
8-3-2013 Vandaag weer een Velduil en leukste vandaag vond ik toch wel de 3 overvliegende Baardmannen. Verder weer verrassend veel mezentrek. Dagrecords voor Koolmees (129) was 39 (17-10-2012) en voor Pimpelmees 349 was 259 (6-3-2013). Verder 15 Grutto's, 12 Zwartkopmeeuwen en 3 Barmsijzen. Vandaag ook weer een dagvlinder nl 1 Kleine Vos.
6-3-2013 Eindelijk de lang verwachtte Velduil in de kijker gekregen. Het waren er zelfs 2. Een ervan is in het gebied achter gebleven een 2e is doorgetrokken. Verder was het een erg goede dag voor Kauw (2106) en Pimpelmees (259) Voor beiden een dik dagrecord. Ook het aantal soorten voor vandaag was goed te noemen nl 47. Van de trek van de Kraanvogels helaas niets meegekregen. Gisteren in Limburg het nationaal record verbroken. Daar zijn meer dan 8000 Kraanvogels overgekomen. Vandaag ook nog de 1e Zwartkopmeeuwen ook altijd leuk om in het voorjaar weer voor het eerst het kenmerkende miauw te horen.
3-3-2013 Dagrecord Grauwe Gans (835) was 376 op 23-10-2012. Vandaag 5e aantal voor Kauw (726), volgend weekend mogelijk nog meer. Verder zijn vermeldenswaard 1 Grote Zilverreiger, 1 Kemphaan de meevloog in een groepje Kievit en 1 Gewone Zeehond die zich vlak voor de telpost liet zien.

18-2-2013 De 1e bijzonderheden voor dit 2013 zijn genoteerd nl een Kraanvogel, een Velduil en een Nonnetje. Ze werden waargenomen door Hans Molenaar en Peter Maas tijdens een activiteit in het gebied.


2012
2012 was een goed teljaar. Er is eenr ecord aantal voegtels geteld 121082, op 19 oktober is een dagrecord neergezet nmet 36444 vogels (30% jaartotaal 2012) en het aantal verschillende soorten vogels was een evenarign van het aantal in 2009 nl 157. Het totaal aantal ssorten trekvogels is dit jaar weer uitgebreid met een aantal soorten nl: Zwarte Ibis, Zwarte Ooievaar, Witvleugelstern, Noordse Goudvink en Nonnetje. Het aantal komt daarmee op 203 verschillende soorten. Met de TP (ter plaatse) soorten komen we nu op 218 soorten.

28-10-12 De 1e groepjes (19-4)  Kleine Zwanen hebben de telpost gepasseerd. Tevens vandaag 4 Boomleeuwerikken en 1 Kleine Zilverreiger.
30-9-2012 Vandaag een aardige teldag met een dagrecord voor Gaai van 47-->81. De verrassing vandaag was de Grote Jager. Verder 19 Lepelaars, meer dan 110 Aalscholvers, 3 Grote Gele Kwikstaarten, 2 Kepen, 4 Sijzen en 350 Graspiepers. De Vinken beginnen ook op gang te komen. 23-5-2012 Nieuwe telpostsoort Zwarte Ibis gespot tijdens een BMP-ronde door Bram en Hans. Soort 197. Zie voor de rest trektellen. 47 soorten vandaag.
13-3-12 Geteld vanaf 16.00 uur. Rond 17.00 weer 3 Ooievaars. Alle vogels in het gehele gebied gingen de lucht in, wat een paniek De Ooievaars langdurig kunnen volgen. Rudy de Smet die toevallig even kwam kijken mocht ze ook zien. Goede timing Rudy. Komend weekend gaat het knallen. Enkele dagen prachtig weer komen er aan. Het wachten is op de 1e boerenzwaluw.
3-3 3 Ooievaars vandaag. Leuke trek van Rietgors en Kauw (937) Ook veel soorten vandaag, 47. Ook de invallende Kluten was erg leuk.
27-2 Nieuw telpostsoort Brilduiker, eventjes TP voor de telpost op de Westerschelde.
25-2 De Kauwentrek is begonnen, vandaag 341. Verder enkele Kleine Rietganzen en 1 Grote Zilverreiger. Nu gaat het echt beginnen.
5-2-2012 Een nieuwe telpostsoort nl een Kuifaalscholver. Duidelijk kleiner en een kortere nek dan een gewone aalscholver.
22-1-2012 Maar liefst 2 Middelste Jagers over de Schelde naar Oost. De 2e waarneming voor ons van Middelste Jagers op de telpost. Ook nog een prachtig dagrecord Drieteenmeeuw, maar liefst 73 stuks. Ook een trekkende Bruine Kiekendief voer de Westerschelde naar West en TP een Vrouwtje Blauwe Kiekendief.
8-1-2012 Vandaag een nieuwe soort, een Middelste Jager, jagend over de Westerschelde. Verder een telpostrecord Stormmeeuwen en Drieteenmeeuwen. Verder mooi aantal Middelste Zaagbekken.


2011
18-12 Vandaag weer enkele Drieteenmeeuwen langs de telpost. Pas de 4e waarneming voor de telpost. Foto kunnen maken. Verder redelijk wat Kolganzen en een 1e vrouwtje Middelste Zaagbek. TP teven een jagende vrouwtje Blauwe Kiekendief.
4-12 Redelijk wat Kolganzen vandaag. Veelal in kleine groepjes. 9.15 3 Kleine Zwanen naar Zuid.
26-11 Niet veel waarneembare trek, wel 4 adulte Kleine Zwanen 8.45 en om 9.00 uur nog 1 juv Kleine Zwaan.
12-11 Vandaag een 2e Grote Pieper voor de telpost. Later zag ik dat Huub Bun er op 't Hellegat ook 1 had. Mogelijk dezelfde. Verder redelijke trek van Grauwe Ganzen en nog redelijk wat Vinken, zaten echter erg hoog. De meeste gemist. Ook waren er rond de 900 Bonte Strandlopers TP.
5-11 Vanochtend weer Kraanvogels vanuit het gebied vertrokken, dezelfde ?? Waargenomen door Alex v Herreweeghe. Ik was zelf helaas wat later en heb ze gemist. Alex bedankt nog voor de verrassing.
4-11 46 Kraanvogels vertrekkend uit het gebied, geweldige waarneming.
16-10 Nieuwe telpostsoort Ruigpootbuizerd. Soort nr 191.
14-10 Leuke teldag. Dagrecord Veldleeuwerik en Grote Zilverreiger. Vrij veel Ganzen en Aalscholvers en erg, erg blauw. Morgen gaan we nog eens kijken. Zal weer erg blauw zijn.
6-10 1 Grote Jager en 3 Dwergmeeuwen gespot door Jaap Kolijn.
2-10 Birdwatch 2011. Helaas dichte mist tot 9.30. Helaas weining trek. Wel op alle 3 de telpost van de Steltkluut Grote Piepers. Dat is opmerkelijk.
1-10 Prachtige groep van 64 Goudplevieren hoog over, Helaas te laat opgemerkt voor een foto. Verder mooi aantal Veldleeuwerikken en 1 Boomleewerik. Morgen 2-10 de Birdwatch 2011. Hopenlijk geen mist.
30-9 Dagrecord Kleine Zilverreiger (10) was 2x 8. Landelijk 5e aantal met enkele andere telposten.
Verder 2 Grote Zilverrreigers. Hoge trek en door blauwe lucht lastig te vinden. Geen rovers.
16-9 2e aantal Blauwe Reiger. Dagrecord Nijlganzen Mooie groep van 28 Lepelaars.
10-9 Mooie dag voor Lepelaar (6+25). Fitis nieuwe telpostsoort. Kwam even uitrusten op de telpost. Verder 2 Kemphanen die we niet zo vaak zien en de 1e Grote Gele Kwikstaart voor dit najaar. Op de zandbank weer een Gewone Zeehond.
5-9 Vandaag enkele mooie groepjes Huiszwaluw laag langskomend. 197 4e dag ooit, verder erg rustig. Foto Paardenbijter toegevoegd en profielfoto van Kauwtjes.
31-8 Gisteren en vandaag zijn veel Purperreigers en Blauwe Reigers vertrokken. Zie trektellen bij Gorzen en Dordse Biesbosch. Geluid van Notenkraker toegevoegd.
17-8 De 1e Purperreiger voor dit najaar. Verder 2 Kleine Zilverreigers samen over de Schelde naar Oost, een mooi groepje van 7 Ringmussen. En in de avond zag Wim Wisse een prachtige groep van 12 Kleine Strandlopers.
13-8 Vandaag weer 2 Bosruiters solitair over. 1 Tapuit binnendijks door. Eerste groepjes Kneu en een mooi aantal Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen. TP 11 Lepelaars foeragerend in de bocht bij Terneuzen en 3 Kleine Zilverreigers.
3-8 In de avond even op de telpost. Was leuk. 23 Oeverlopers, 9 Groenpootruiters TP, en een verre groep van 9 Lepelaars pal naar Zuid.
2-5 3 Purperreigers en dagrecord Kleine Mantelmeeuw (105) ondanks de harde wind.
1-5 5 Kraanvogels, 1 Smelleken, 309 Boerenzwaluw, 242 Gierzwaluw, 26 Bosruiter
18-4 1e Oeverlopers en Tapuit. Dagrecord Regenwulp 87 (ochtend 73, avond 14)
17-4 1e Groenpoten (12), Visdiefjes (109), Zomertalingen (2) en Gierzwaluw (1)
2-4 Dagrecord Kleine Plevier (7) en 2x 1 Grauwe Gors dicht langs de post.
30-3 Niet veel trek. Wel een prachtige soort nl een Klapekster. 2e voor de post.
26-3 1e Boerenzwaluw, Witgat, dagrecord Kleine Mantel, 4e dag Tureluur
20-3 Dagrecord Spreeuw 11250. Kauw deed het ook goed. Verder was het lastig tellen. Bijna windstil waardoor de zangertjes erg hoog zaten. 1e Witgat, Roodborsttapuit en Tjiftjaf.
19-3 Smelleken, Mooi aantal Spreeuwen, Grutto's en Witte Kwikken. Bruine Kiekendief mooi langs. TP 1e zingende Blauwborst
12-3 Aardige dag met nieuw dagrecord Kauw 1030 en 48 soorten. Blauwe en Bruine Kiekendief, 2 Grote Gele Kwikstaarten en 5 Kluten.
9-3 Kraanvogel 7.15, 33 Grutto's in 1 groep. Dagrecord Kauw (603).
7-3 1e Bontbekplevieren,1 Ooievaar, 130 Aalscholvers en in de schemring een groep van 5 Blauwe Reigers naar Oost.
6-3 Mooi aantal Aalscholvers (211) en Kauwtjes (296), 4 Grote Zaagbekken is dagrecord.
27-2 3e aantal Kauwtjes, mooi aantal Pijlstaatren (26) 6e aantal ooit.
26-2 3 Zwartkopmeeuwen, 7 Kneu. TP 19 Grutto's, 11 Tafeleenden. 1 jagende man Bruine Kiekendief
13-2 1e Grutto's, Zwartkopmeeuw 10.10 een Ooievaar. TP Cettis Zanger
23-1 Paartje Pijlstaart even TP. Goed kunnen bekijken. 9-1 Dagrecord Smient 820 naar Oost.
4-1 Niet veel vogels, wel een zonsverduistering.
3-1 Net als gisteren weer veel Kolganzen en 1 Kluut !!!
1-1 9.15 een Grote Zilverreiger hoog over.  2 roepende Barmsijzen


2010
27-12 Nieuwe soort Witbuikrotgans. Vandaag weer een adulte man Blauwe Kiekendief.
26-12 Dagrecord Rotgans (46). Adulte man Blauwe Kiekendief. TP 2 Slechtvalken
25-12 2e dag Houtduif, Dagrecord Knobbelzwaan en Bonte Strandloper. TP 35 Middelste Zaagbekken.
20-12 Schitterende ganzentrek. 2e Ruigpootbuizerd. Eindelijk de 100.000 grens doorbroken.
19-12 3e Roerdomp ooit. Kwam prachtig langs de post
4-12 1e Ruigpootbuizerd voor de telpost. 9 Kluten de laatste ooit.
1-12 Duidelijke sneeuwtrek van vooral Aalscholver, Grauwe Gans en Wulp. Het weer is bar een harde wind en -5. Geeft een gevoelstemeratuur van -15. Meer details in het logboek.
Het verslag van de Birdwatch 2010 is toegevoegd. Link staat ook onder Informatie, Birdwatch.

31-10-2010 Link Birdsounds toegevoegd. Zie onder links, vogelsites.