Telpost Margarethapolder Terneuzen

Tellingen

 


Statistieken:

Jaartal 2017  2016  2015 2014   2013 2012   2011 2010   2009 2008
Aantal teldagen 89  85 86 92 109  113  116  145  169 127
Teluren 273.20  263.50 262 268 301  320  331  456  460 309.30
Aantal soorten 142  140 147 132 150  157  147  153  157 152
Aantal vogels 128128  100303 47392 125257 110662  121082  89578  109511  86149 64083
Soort max\jaar    

Vink
32772

Spreeuw
17098
Graspieper 4365 Spreeuw 45857 Spreeuw 19380 

Spreeuw

43369

Spreeuw 30072 Kolgans 39050 Spreeuw 30196 Spreeuw 16177
Soort max\dag

Vink
18494 14-10

Spreeuw
15070 13-3

Graspieper  3605 22-4

Spreeuw 22514

Vink 5362

Spreeuw 21150 

Spreeuw 11250 

Kolgans 10709

Spreeuw 4560

Spreeuw 3750
Max. vogels\dag 23757
(13-10)
18287
(13-3)
3980
(22-4)
26371  
(9-11)
9866
17-3
36444
(19-10)
12941
(20-3)
16140
(20-12)
5608
(14-10)
6909 (2-11)
Max. soorten\dag 47 (13-10)  49 (13-3) 54 (26-4) 53 (31-10) 67 (16-10) 57 (19-10) 48 (12-3) 59 (29-9) 61 (15-4) 56 (14-9)
Bijzonderheden Sneeuwgors
(12-2)
 Velduil (6-3) Casraca (10) Roek(4) Kraanvogel Middelst Jager Ruigpoot buizerd Topper Papegaaiduiker Bijeneter  
 

Wielewaal (14-5)

 Huismus (1)

Kleine Jager

Buidelmees

Velduil

Kuifaalscholver

Kraanvogel (4x)

Sneeuwgans

Kraanvogel

Roerdomp
  Purperreiger   Ooievaar (15) Zwarte Zwaan   (2) Grote Pieper Nonnetje Brilduiker Klapekster Kuifduiker Jan van Gent Klapekster 
 

Boomkruiper 

 Ijsgors (2) Duinpieper Sneeuwgors Jan van Gent Oievaar (6) Grote Pieper Roerdomp    
  Middelste Jager  Grote Pieper (4) Jan v Gent  Dwergmeeuw Purperreiger Zwarte Zwaan Drieteenmeeuw      
   Strandplevier (2)   Casarca Dwergstern  Zwarte Ibis (2)           
   Roodkeelpieper (1)   Duinpieper Casarca Zwarte Ooievaar        
   Reuzenstern (1)   Kleine Strandloper Ijsvogel  Witvleugelstern        
      Europese Kanarie  Duinpieper Kleine Jager        
        Geoorde Fuut Grote Jager        
        Roodkeelpieper  Noords Goudvink        
        Zwarte Ibis (1)  Nonnetje        
        Grote Jager          

Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag is 67 (16-10-2013)
Het totaal aantal verschillende soorten dat op de telpost is gezien is 221. Incl TP-soorten 239.
De laatste nieuwe soort als trekker is: Reuzenstern in 2016

 

 

 

 

Q