Telpost Margarethapolder Terneuzen
Jaartal 2020 2019 2018 2017 2016
Teldagen 26 98 109 89 85
Teluren 66.30 307.33 322 273,20 263,50
Soorten 91 147 145 142 140
Soorten incl TP 108 168 163 161 157
Vogels 30742 122279 101334 128128 100303
Soort max \ jaar 31938 Spreeuw 10686 Spreeuw 32772 Vink 17093 Spreeuw
Soort max \ dag 1114 Brandgans 16200 Spreeuw 6306 Spreeuw 11-3 18494 Vink 14-10 15070 Spreeuw
Max vogels \ dag 1797 21-2 7247 12-4 7243 11-3 23757 14-10 18287 Spreeuw 13-3
Max soorten \ dag 31 21-2 67 5-10 47 21-10 47 14-10 49 13-3
Max soorten \ dag incl TP 55 21-2 91 5-10 74 21-10 67 14-10 70 1-10
Bijzonderheden Barmsijs (2) 15-2 Kleine Rietgans 16-2 Ooievaar 18-2 , 11-3 Sneeuwgors Velduil
Zwartkopmeeuw (22) 21-2 Feb record Ned Ooievaar 17-2 Kraanvogel 4-3 en 30-3 (4) Wielewaal Huismus
Boomleeuwerik 7-3 \ 8-3 Drieteenmeeuw (3)13-3 Kleine Rietgans (3) 4-3
Vuurgoudhaan 7-3 Kraanvogel (1) 13-3 Boomleeuwerik (2) 4-3
Rouwkwikstaart 14-3 Rouwkwikstaart (31-3) Eidereend (18-3) TP
Grote Pieper 1-4 Strandplevier (31-3) Havik (23-3 en 15-9)
Gele Kwikstaart 1-4 met geluid Beflijster (7-4) Duinpieper (31-8)
Purperreiger (7-4) Reuzenstern (3) 8-9
Steltkluut (14-4) Middelste Jager (3-10) Luc B
Rode Wouw (26-4) Jan van Gent 6-10 (2)
Zwarte Wouw (3) (25-4) Rode Wouw 6-10
Slangenarend (25-4) Grote Pieper 13-10
Zwarte Zeeend (26-4) Àppelvink (15-11)
Geelgors (9-5) (27-9) Kruisbek (3)
Grote Pieper (7-9) Koereiger (8)
Visarend Casarca (3) 4-11
Reuzenstern Grote Jager (1) 15-11
Paapje 10-9 11x
Zwartkop 10-9
Grauwe Kiekendief 5-10
Bokje 27-10
Jan van Gent 10-11

Tabel is bijgewerkt t\m 1-4-2020.

Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag excl TP vogels is 67 (16-10-2013 en 5-10-2019) 
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag incl TP vogels is 91 (5-10-2019)

Het totaal aantal verschillende soorten dat op de telpost is gezien is 225. Incl TP-soorten 243.
De laatste nieuwe soort als trekker is: Slangenarend