Telpost Margarethapolder Terneuzen
Jaartal 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Teldagen 40 133 98 109 89 85
Teluren 102.45 360 307.33 322 273,20 263,50
Soorten 100 149 147 145 142 140
Soorten incl TP 118 167 168 163 161 157
Vogels 80263 149845 122279 101334 128128 100303
Soort max \ jaar 51353 Spreeuw 36292 Spreeuw 31938 Spreeuw 10686 Spreeuw 32772 Vink 17093 Spreeuw
Soort max \ dag 14460 Spreeuw 21-3 10022 Vink 9-10 16200 Spreeuw 6306 Spreeuw 11-3 18494 Vink 14-10 15070 Spreeuw
Max vogels \ dag 15142 21-3 13908 9-10 7247 12-4 7243 11-3 23757 14-10 18287 13-3
Max soorten \ dag 43 20-2 51 18-4 67 5-10 47 21-10 47 14-10 49 13-3
Max soorten \ dag incl TP 57 20-2 60 18-4 91 5-10 74 21-10 67 14-10 70 1-10
Bijzonderheden Smelleken 6-2 Barmsijs (2) 15-2 Kleine Rietgans 16-2 Ooievaar 18-2 , 11-3 Sneeuwgors Velduil
Houtsnip TP 2 19-2 Zwartkopmeeuw (22) 21-2 Feb record Ned Ooievaar 17-2 Kraanvogel 4-3 en 30-3 (4) Wielewaal Huismus
Bokje TP 1 19-2 Boomleeuwerik 7-3 \ 8-3 Drieteenmeeuw (3)13-3 Kleine Rietgans (3) 4-3
Koereiger TP 19-2 1 Vuurgoudhaan 7-3 4-11 Kraanvogel (1) 13-3 Boomleeuwerik (2) 4-3
Boomleeuwerik 12 Rouwkwikstaart 14-3 Rouwkwikstaart (31-3) Eidereend (18-3) TP
Huismus (1) 2-3 Grote Pieper 1-4 Strandplevier (31-3) Havik (23-3 en 15-9)
Grutto (39) 6-3 Gele Kwikstaart 1-4 met geluid Beflijster (7-4) Duinpieper (31-8)
Paarse Strandloper 4-4 nieuw Beflijster 5-4 Purperreiger (7-4) Reuzenstern (3) 8-9
Steltkluut (2) 2-4 TP Fitis 5-4 Steltkluut (14-4) Middelste Jager (3-10) Luc B
Rode Wouw 18-4 Rode Wouw (26-4) Jan van Gent 6-10 (2)
Purperreiger 18-4 en 9-8 Zwarte Wouw (3) (25-4) Rode Wouw 6-10
Koereiger 16-7 2 TP Slangenarend (25-4) Grote Pieper 13-10
Gekraagde Roodstaart 14-8 Zwarte Zeeend (26-4) Àppelvink (15-11)
Visarend 14-8, 9-9 Geelgors (9-5) (27-9) Kruisbek (3)
Zwarte Wouw 16-8 Grote Pieper (7-9) Koereiger (8)
Graszanger 28-8 Visarend Casarca (3) 4-11
Grote Zaagbek 9-9 Reuzenstern Grote Jager (1) 15-11
Smelleken 19-9 Paapje 10-9 11x
Lepelaar 316 26-9 Zwartkop 10-9
Strandleeuwerik 26-9 Grauwe Kiekendief 5-10
Noordse Pijlstormvogel 26-9 Bokje 27-10
Boomleeuwerik 5-10 Jan van Gent 10-11
Flamingo 31-10
Kruisbek 6-11

Tabel is bijgewerkt t\m 16-4-2021.

Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag excl TP vogels is 67 (16-10-2013 en 5-10-2019) 
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag incl TP vogels is 91 (5-10-2019)

Het totaal aantal verschillende soorten dat op de telpost is gezien is 226. Incl TP-soorten 244.
De laatste nieuwe soort als trekker is: Paarse Strandloper april 2021

Maak een Gratis Website met JouwWeb